Környezetvédelmi termékdíj ügyintézés

Teljeskörű környezetvédelmi termékdíj ügyintézés vállalunk! Közreműködünk a jogszabályban meghatározott adattartalmú termékdíj nyilvántartás kialakításában, naprakész vezetésében. Több évtezedes, vámügyintézés során szerzett áruosztályozási, áruismereti tapasztalattal, a hatályos jogszabályok naprakész ismeretével meghatározzuk a forgalmazott termékek vámtarifaszámát, CSK, vagy KT kódját, s az ehhez kapcsolódó termékdíjas összetevőket. A naprakész nyilvántartásból a jogszabályban meghatatározott rendszerességgel és az előírt határidőre teljesítjük a környezetvédelmi termékdíjhoz kapcsolódó bejelentéseket, bevallásokat, szükség esetén önellenőrzéssel módosítjuk a korábbi bevallásokat. Az adott vállalkozás tevékenységét megismerve teszünk javaslatot az esetleges átvállalási szerződések megkötésére, vagy a termékdíj egyéb módon történő átvállalására. Ha lehetőséget látunk a vállalkozás tevékenységében a környezetvédekmi termékdíj visszaigénylésére, akkor ennek folyamatát kidolgozzuk, koordináljuk, s a bevallásban érvényesítjük a visszaigénylést is.

A környezetvédelem mindannyiunk közös ügye!

Magánemberként szelektíven gyűjtöm a hulladékot, nem szemetelek, nem használok nylon zacskót, lehetőség szerint védem, óvom a környezetet!
Vállalkozóként a környezetvédelmi termékdíj ügyintézéssel foglalkozom, amely szintén a környezetvédelem része.
A környezetvédelmi termékdíj mint adó, egyrészt a környezetünkre ártalmas anyagok kibocsátást próbálja szabályozni, másrészt egyfajta alapot képez a keletkező hulladék kezelésére, ártalmatlanítására.
Ebben a világméretű probléma megoldásban mindenkinek megvan a maga szerepe, jó lenne, ha ez mindenkiben tudatosulna!
Ma már az érintett vállalkozások többségénél többé-kevésbé megoldottak a környezetvédelmi termékdíj nyilvántartással, bevallással, befizetéssel kapcsolatos feladatok.
Esetleg rábizzák egy kollégára, vagy a könyvelőre, aki úgy is minden mást is intéz a NAV felé?
De vajon ez a jó megoldás?
Minden bizonnyal vannak könyvelő cégek, amelyek magas színvonalon képesek ellátni az alapvető szakmai feladatokat, de egy könyvelő cég, vagy egy jó képességű adminisztrátor kolléga a legritkább esetben rendelkezik megfelelő áruismereti, tarifálási gyakorlattal. Hogy erre miért is van szükség?
A termékdíj törvény a termékek vámtarifaszáma alapján határozza meg a termékdíjköteles termékek körét. Vannak azonban olyan termékek is, amelyek vámtarifaszám szerint nem termékdíjkötelesek, de tartalmaznak/tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek termékdíjkötelesek lehetnek.
Elveszítette a fonalat?
Forduljon környezetvédelmi termékdíj szakértőhöz!

Kiterjesztett gyártó felelősségi díj ügyintézés (EPR ügyintézés)

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj részletes szabályait a 80/2023 (III. 14.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendeletben meghatározott termékek gyártója, vagy forgalmazója az első belföldi forgalombahozatal, vagy saját célú felhasználás alkalmával kiterjesztett gyártói felelősségi díj fizetésére kötelezett. Az érintett termékkör jelentős átfedést mutat a környezetvédelmi termékdíj hatálya alá tartozó termékekkel, de annál bővebb termékkört érint, például: textiltermékek széles köre, lábbeli, fa bútorok, sütőolaj és zsír, és a gépjármű. Jelentős eltérés van a csomagolószerek, csomagolóanyagok termékdíj törvénybeli és az EPR törvénybeli értelmezésében. Az a csomagolószer, csomagolóanyag amely a termékdíj törvény hatálya alá tartozik és alaphelyzetben az első belföldi forgalombahozó a fizetésre kötelezett, az EPR szerint az lesz a kötelezett, aki ezekkel a termékekekkel csomagolási tevékenységet végez és az belföldre értékesíti. A termékdíj törvénnyel ellentétben a kötelezettség csak nagyon szűk körben vállalható át. A kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal kapcsolatosan a gyártót, forgalmazót regisztrációs, nyilvántartási, adatszolgáltatási és fizetési kötezettség terheli. A kitejesztett gyártói felelősségi díjjal érintett vállalkozásoknak első lépésben regisztrálni kell vállalkozásukat és az érintett tevékenységüket az OKIR, illetve a mohu.hu felületen. A nyilvántartásban szereplő adatokból minden negyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást kell készíteni és az OKIR felületen beküldeni az Országos Környezetvédelmi Hatóságnak. A Hatóság a bevallott adatokat átadja a MOL-nak (aki 35 évre elnyerte a hulladékgazdálkodással kapcsolatos koncessziót), s a MOL által kiállított számla alapján keletkezik a fizetési kötelezettség. A környezetvédelmi termékdíj kötelezettség és a kiterjesztett gyártói felelősségi díj kötelezettség egyaránt terheli a vállalkozásokat. Ha valaki azon gondolkodik, hogy lehetne ebből kimaradni, sajnos rosz hírem van! A NAV és az Országos Környezetvédelmi Hatóság kölcsönösen kicserélik és összevetik a nyilvántartásukban szereplő, részükre adatot szolgáltató vállalkozások bevallásait, adatait. Ha információra, tanácsadásra lenne szüksége, keressen bármelyik elérhetőségünkön, iratkozzon fel hírlevelünkre. A környezetvédelmi termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi díj teljeskörű ügyintézését is vállaljuk.